Rekabet Kurumu’dan Elon Musk’a Para Cezası

Ekim 2022’de Twitter’ı resmen satın alan Elon Musk, bugün Türkiye’den büyük bir ceza yedi. Rekabet Kurumu, Musk’ın Twitter satın alımında Türkiye’den izin almaması nedeniyle doğrudan kendisine para cezası kesildiğini açıkladı.

Elon Musk’ın Türkiye’ye ödeyeceği para cezası, Twitter’ın 2022 yılında Türkiye’de elde ettiği gayri safi gelirinin binde biri olarak belirlendi. Kurum, ayrıca Musk’ın satın alımını, Musk’ın talebi olmadan onayladı. Kurum tarafından paylaşılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

Rekabet Kurumu’nun Elon Musk’a ceza açıklaması:

Rekabet Kurulunun 02.03.2023 tarihli toplantısında, Elon R. MUSK tarafından Twitter Inc.in tek kontrolünün devralınmasına yönelik işlemin 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 11. maddesi uyarınca resen incelenmesi sonucunda,

  1. İşlemin 4054 sayılı Kanun’un 7. maddesi ve bu maddeye dayanılarak çıkarılan 2010/4 sayılı Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ kapsamında izne tabi olduğuna;
  2. İşlem sonucunda etkin rekabetin önemli ölçüde azaltılmasının söz konusu olmaması nedeniyle işleme izin verilmesine,
  3. Bununla birlikte, dosya konusu işlemin Rekabet Kurulunun izni olmaksızın gerçekleştirilmesi nedeniyle, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 16. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca devralan konumundaki işlem tarafı olan Elon R. MUSK’a 2022 yılına ait Türkiye’de elde edilen gayri safi gelirinin binde biri oranında olmak üzere idari para cezası uygulanmasına

gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde Ankara İdare Mahkemelerinde yargı yolu açık olmak üzere OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir